Tá sé mar aidhm ag plean gnímh an Rialtais maidir le hathrú aeráide go mbeadh laghdú 20% tagtha ar an méid carbóin a sceitear sa tír seo as seo go dtí an bhliain 2030.

Go deimhin, tá sé i gceist faoin bplean go mbeadh an tír go hiomlán neodrach ó thaobh carbóin de faoin mbliain 2050.

Sheol an Taoiseach agus a chuid Airí Rialtais - an tAire Gníomhaithe ar son na hAeráide Richard Bruton ina measc - an plean i gcampas Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i nGráinseach Ghormáin tráthnóna. 

Dúirt an tAire Bruton go raibh an plean uaillmhianach ach réadúil. 

Leagtar amach sa phlean na harduithe a chuirfear ar chánacha carbóin idir seo agus 2030, agus conas mar a chuirfear ina luí ar dhaoine fáil réidh le carranna peitril agus díosail agus ceanna leictreacha a cheannach. Tá súil ag an Rialtas go mbeidh 950,000 carr leictreach ar bhóithre na tíre faoin am sin, a deirtear sa phlean.

Carr leictreach á luchtú (Pic: Getty)

Ardófar praghas díosail agus déanfar leasuithe ar mhótarcháin chun daoine a spreagadh le carranna leictreacha a cheannach. Méadófar go mór líon na bpointí luchtaithe do charranna den sórt seo ar fud na tíre freisin. 

Bunófar scéim nua le seancharrana a chaitheamh i dtraipisí chomh maith. Tá an scéim le tabhairt isteach tráth éigin an bhliain seo chugainn. 

Ní bheidh cead carranna peitril agus díosail a dhíol ó 2030, agus ní eiseofar teastais sábháilteachta do charranna mar seo i ndiaidh na bliana 2045. 

Carr díosail (Pic: Getty)

Ní bheidh cead coire ola a fheistiú i dteach nuathógtha ón mbliain 2022 ná coire gáis faoi 2025. 

Tabharfar iasachtaí ar ús íseal do dhaoine lena dtithe a athchóiriú de réir na sonraíochtaí is fearr.

Coire á fheistiú i dteach nuathógtha

Dúnfar gach stáisiún cumachta móna agus guail, agus ginfear 70% dár gcuid leictreachais ó fhoinsí inathnuaite cosúil le gaoth faoi 2030. 30% atá ann faoi láthair. 

Cuirfear cosc freisin ar ábhar plaisteach aon uaire - plátaí, sceanra agus baitíní cadáis ina measc. 

Bunófar coiste nua Oireachtais le cuid de na huaillmhianta seo a stiúradh. Coinneoidh an coiste súil ghéar ar bhuiséid ranna rialtais ó thaobh cúrsaí carbóin de.