Deir lucht oibrithe Aerfoirt Phort Láirge go n-íocfar ar ais na €5m infheistíochta a rinne an stát san ionad faoi cheann cheithre bliana.

Cathaoirleach an aerfoirt, Dan Browne a dúirt an méid seo tar éis don Aire Iompair Shane Ross an infheistíocht a cheadú, in ainneoin a mhalairt a bheith molta ó oifigigh Rialtais.

Níl aon eitilit tráchtála ag feidhmiú as an aerfort ó Mheitheamh 2016, nuair a cuireadh deireadh leis an tseirbhís go Luton.

Deir Dan Browne go léiríonn tuarascáil ó PWC go bhféadfadh an infheistíocht fostaíocht do 100 duine agus ioncam bliantúil de €4.5m a éascú.

Dúirt sé go ‘ndéanfadh an Rialtas go maith’ as an infheistíocht.

Ag díriú ar sheirbhísí go Londain a bheadh an t-aerfort tar éis an obair fhorbartha bheith déanta chun an rúidbhealach a shíneadh amach.

Dúirt an tAire Stáit John Halligan gur ‘suim bheag’ a bhí sa €5m infheistíochta, agus go raibh an tOirdheisceart i dteideal an infrastruchtúir chéanna is a bhí i ngach cearn eile den Stát.

'Bhí comhlachtaí agus údaráís áitiúla eile', a dúirt sé, 'sásta cur leis an infheistíocht a d’fhógair an Rialtas, agus gurbh fhiú €7m eile é sin'.