Tá éileamh déanta ag Ombudsman na Leanaí Niall Muldoon go dtabharfaí níos mó tacaíochta do dhaoine óga atá ag cur fúthu i lóistín éigeandála.

Léiríonn an fháisnéis is deireanaí go bhfuil 3,794 leanbh ina gcónaí i lóistín éigeandála sa tír seo.

Tá Niall Muldoon ag labhairt leis an gCoiste Oireachtais um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil inniu agus tá sé ráite aige leis na baill gur cheart go gceapfaí tuilleadh oibrithe sóisialta le cúram a dhéanamh do leanaí. 

Dúirt sé freisin gur cheart go gcuirfí seirbhísí breise tacaíochta teaghlaigh ar fáil do thuismitheoirí nach bhfuil áit chónaithe bhuan acu.

Dúirt an carthanas do dhaoine gan dídean Focus Ireland le coiste Oireachtais inné go bhfuil 91% de na leanaí a bhfuil baint acusan leo ag fanacht le seirbhísí ó oibrí sóisialta.