Léiríonn suirbhé faoin gcaoi a bhfaigheann daoine a gcuid nuachta go bhfuil RTÉ ar an bhfoinse is mó a bhfuil an pobal ag brath uirthi sa tír seo.

Léiríonn an taighde a rinne an áisíneacht nuachta Reuters gur ar bhealach teilifíse RTÉ is mó atá tóir ag an bpobal don nuacht thraidisiúnta.

Tá an craoltóir náisiúnta go mór chun cinn freisin i measc daoine a fhaigheann a gcuid nuachta ar líne.

Léiríonn an suirbhé chomh maith go bhfuil imní ar níos mó ná 60% den phobal faoi iontaofacht na nuachta ar líne agus iad amhrasach faoi céard atá fíor nó bréagach. Sin ardú 4% ar fhigiúirí na bliana anuraidh. 

Tá sé níos airde ná an meán 51% atá ar fud na hEorpa.