Deirtear i dtaighde nua faoi cé mar a théann lóistín éigeandála i gcion ar theaghlaigh nach dtagann forás mar is ceart ar leanaí óga atá ag cur fúthu in óstáin i mBaile Átha Cliath. 

Deirtear sa taighde a rinne an Royal Geographical Society sa Bhreatain nach mbíonn leanaí sna cúinsí sin ag lámhacán ná ag siúl faoin aois chuí i ngeall ar easpa spáis. 

Deirtear freisin nach mbíonn daoine atá ina gcónaí in óstáin in ann cócaireacht, éadaí a níochán ná leanaí a thabhairt chun na scoile in am mar gheall ar a gcúinsí maireachtála.  

Tá dúshláin ar leith ag baint leis an easpa áiseanna cócaireachta, a deirtear, mar nach bhfaigheann leanaí an cothú ceart agus droch-chothú faoi deara galair. Bíonn droch-thionchar aige seo freisin ar shóisialú leanaí mar nach mbíonn siad ag suí chun boird ag ithe in éineacht lena muinitr ná lena siblíní.

Bunaithe ar agallaimh a cuireadh ar shé theaghlach déag atá an taighde.

Léiríonn na figiúirí is deireanaí go bhfuil 10,378 duine gan dídean nó ag cur fúthu i lóistín éigeandála sa tír seo. Is leanaí iad 3,794 díobh.