Dúirt ceannaire Chomhaontas Glas Éamon Ryan go mbeidh sé ag iarraidh ar na páirtithe ar fad sna húdaráis áitiúla cur le chéile chun dul i ngleic leis na dúshláin mhóra a bhaineann le cúrsaí comhshaoil.

Dealraíonn sé go mbeidh ionadaíocht láidir ag Comhaontas Glas ar chomhairlí ar fud na tíre tar éis an toghcháin áitiúil. 

Dúirt Éamon Ryan go mbeidh an páirtí ag iarraidh go mbunófaí scéim €50 billiún le tithe, oifigí agus scoileanna a athchóiriú ar bhonn "glas." Bheadh 20,000 oibrí agus iasachtaí ar ús íseal ag teastáil lena aghaidh seo, a dúirt sé.

Dar leis go gcaithfear a chinntiú go n-éireofar as breoslaí iontaise a dhó agus go mbeidh caidéal teasa agus painéil ghréine i ngach teach cónaithe feasta. 

D'iarr sé freisin go scríobhfaí an Plean Forbartha Náisiúnta as an nua agus go ndéanfaí tuilleadh infheistíochta sa chóras iompair phoiblí.