Dar le hiarrthóir áitiúil ó Phobal Roimh Bhrabús a chaill a shuíochán gur tugadh "greadadh" don eite chlé i mBaile Átha Cliath mar gheall ar líon íseal daoine ón íosaicme a chaith vóta.

Ionadaí do thoghbharda Dhomhnach Míde i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath ab ea Michael O'Brien. Ceapann sé go gcaillfidh a pháirtí tuilleadh suíochán ar an gComhairle Cathrach agus i bhFine Gall agus i mBaile Átha Cliath Theas.

Dar leis go bhfacthas don íosaicme go raibh feidhm lena vóta le linn na bhfeachtas in aghaidh na dtáillí uisce agus ar son an ghinmhillte, ach creideann sé gur theip ar pháirtithe na heite clé gluaiseacht a thógáil i measc na mbocht bunaithe ar cheist na tithíochta sa toghchán seo. 

Tuairiscítear go raibh an vóta chomh híseal le 20% in áiteanna i bhFionnghlas. 24% a chaith vóta in ionad amháin in iardheisceart lár na cathrach. 

30% a vótáil i dtoghbharda Bhaile Bhlainséir/Mhullach Eadrad agus ba é iarrthóir Pháirtí an Lucht Oibre ansin a toghadh i dtosach - tar éis an chéad chomhaireamh - agus gan aici ach 888 vóta.