Dea-scéala don Rialtas é go dtugtar le fios sa phobalbhreith a rinneadh tar éis na vótála do RTÉ agus TG4 go gcreideann 59% de vótóirí go bhfuil an tír ag dul sa treo ceart. 

Ina dhiaidh sin féin, creideann beagnach 90% díobh gur chóir níos mó polasaithe a chur i bhfeidhm leis an mbearna idir lucht saibhris agus na boicht a chúngú. 

Más fíor don phobalbhreith, agus mar a thugtar le fios go minic, cuireann daoine níos mó suime i gceisteanna náisiúnta. Dúirt 82% den dream a ceistíodh gur tábhachtaí dóibh ceisteanna cosúil le ganntanas tithíochta ná ceisteanna Eorpacha. 

Dúirt 76% gur aontaigh siad leis an ráiteas go bhfuil siad tuirseach de bheith ag éisteacht le saineolaithe nó le lucht uasaicme nach labhraíonn thar a gceann, mar a dúradh.