Tá athbhreithniú seachtrach le déanamh i gcás an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais i Sráid Holles,Baile Átha Cliath i dtaca le ginmhilleadh a rinneadh ansin sa Mhárta seo caite.

Léirigh tástálacha ansin go raibh máchaill mharfach ar an bpáiste sa bhroinn.

Fuarthas amach áfach i dtástáil eile ina dhiaidh sin nach raibh aon ní as cor leis an bhféatas.

Ach bhí an ginmhilleadh tarlaithe idir an dá linn.

Tá ceisteanna á gcur anois maidir leis an mbealach ar léadh torthaí na céad tástála.

Is é an Coláiste Ríoga Cnáimhseoirí agus Lia Ban i Londain atá leis an athbhreithniú seo a dhéanamh.