Dheimhnigh Gardaí i gCill Áirne go bhfuil réamhfhiosrúchán ar bun acu maidir le líon mór iarratas atá déanta a cheadódh do dhaoine vótáil sna toghcháin áitiúla i gCiarraí an tseachtain seo chugainn.

Bíonn deis ag daoine iarrataisí a cur isteach tar éis an spriocdháta atá leagtha síos chun clarú leis an rolla toghthóirí, ach caithfear claí le coinníollacha áirithe.

Tá tuairim agus 3,000 iarratas déanta lena n-ainm a chur leis an liosta forlíontach atá ag dul le clár na dtoghthóirí i gContae Chiarraí. 

Tuigtear go bhfuil Gardaí ag déanamh scrúdú ar 200 iarratas acu siúd.  Ní  fiosrúchán foirmeálta atá ann.