Tá Ceannfort, Cigire agus Garda gafa i ndeisceart na tíre agus amhras ann go raibh lámh acu le caimiléireacht.

Dheimhnigh LeasChoimisinéir na nGardaí John Twomey go raibh an triúr faoi choiméad agus á gceistiú. 

Gabhadh an Ceannfort agus amhras ann gur sháraigh sé Alt 62 d'Acht an Gharda Síochána 2005 trí eolas a a bhfuarthas i bhfiosrúchán a roinnt le tríú páirtí.

Gabhadh an cigire agus amhras ann gur sháraigh sé an tAcht um Mí-úsáid Drugaí

Gabhadh an tríú Garda ar amhras gur shaobh sé cúrsa na cora.

Tá amhras ann gur roinneadh eolas faoi fhiosrúchán le baill de dhrong coirpeach. 

Mar chuid den fhiosrúchán, tugadh ruthar ar roinnt áitribh i ndeisceart na tíre.

Is é leasChoimisinéir na nGardaí atá i gceannas ar an fhiosrúchán.

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt, Charlie Flannigan go bhfuil súil aige go gcuirfear an fiosrúchán  i gcrích go cuimsitheach.