Scríobh príomhoidí scoile as ceantar na hInse i gCo an Chláir go dtí an Roinn Oideachais agus Scileanna ag impí orthu gníomhú láithreach maidir leis an easpa áiteanna atá ar fáil do dhaltaí atá ag dul as an mbunscoil go dtí an mheánscoil.

Tá suas le 40 dalta sa cheantar nach bhfuil áit ar bith faighte acu i meánscoil don chéad scoilbliain eile, a deir príomhoidí in Inis. 

Deir príomhoidí bunscoile i gceantar na hInse go bhfuil an t-easpa áiteanna do dhaltaí sna meánscoileanna ina chúis díomá agus frustrachais. 

Deir siad go bhfuil an fhadbh ag luí níos troma ar pháistí ón lucht siúil agus ar dhaltaí le riachtanais foghlama speisialta.

Chuir na príomhoidí bunscoile an locht ar mhéadú sa daonra agus córas lochtach rollaithe.

I ráiteas, dúirt an Roinn Oideachais agus Scileanna go raibh tacaíocht ar fáíll do scoileanna chun áiteanna sealadacha a chur ar fáil do dhaltaí dá mba ghá.

Dúirt an Roinn chomh maith go raibh tús curtha le hiarbhunscoil nua a thógáil sa cheantar.