Shínigh 11 Coimisinéir Teanga litir tacaíochta ag tacú le hAcht Gaeilge i dTuaisceart Éireann. Moltar sa litir go mbunófar Oifig Coimisinéara neamhspleách ó thuaidh.

Bunaíodh Cumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga i mBaile Átha Cliath in 2013 agus 11 coimisinéir teanga mar bhaill ann, ón Chatalóin go Ceanada.

Tá an litir sínithe d’aonghuth ag gach ball den eagraíocht idirnáisiúnta a bronnadh ar Chonradh na Gaeilge

Deirtear sa litir

...cé nach grúpa stocaireachta muid, dar ndóigh, tacaíonn an Cumann le hiarrachtaí ar nós dhea-iarrachtaí an Dreama Dheirt cearta teanga a chur chun cinn agus guíonn muid gach rath ar bhur gcuid oibre.’


‘Feictear dúinn gur féidir le Coimisinéirí Teanga a bheith lárnach sa bpróiseas a bhaineann le teanga atá á labhairt ag mionlach a chosaint agus a chaomhnú. Ceann de na luachanna is tábahchtaí atá againn mar eagraíocht ná go mbeadh Coimisinéirí Teanga neamhspléach agus iad ag comhlíonadh a ndualgas.’

Tá fáilte mhór curtha ag Uachtarán Chonradh na Gaeilge, an Dr Niall Comer roimh an litir tacaíochta ó Chumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga.

Dúirt Ciarán Mac Giolla Bhéin, Bainisteoir Abhcóideachta Chonradh na Gaeilge gur athdhearbhú atá sa litir ar an tacíocht atá ann d’Acht Gaeilge ó thuaidh.

" Gealladh Acht Gaeilge dúinn i gComhaontú Chill Rìmhinn sa bhliain 2006. Is comhráthóirí iad Rialtas na Breataine agus Rialtas na hÉireann den Chomhaontú sin, agus tá sé de dhualgas orthu feidhmiú an ghealltanais seo a chinntiú.

Éistimis leis na saineolaithe. Bíodh aon reachtaíocht bunaithe ar ghá teangeolaíoch, caighdéain na gcearta daonna, agus dea-chleachtais idirnáisiúnta atá i bhfeidhm cheana féin fud fad na cruinne," arsa Mac Giolla Bhéin