Tá sé tugtha le fios ag Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh go gcuirfear seomraí réamhdhéanta leis an aonad éigeandála ansin fhad agus go mbeidh an t-aonad nua a thógáil.

Dúirt feidhmeannach san Ospidéal go ndéanfar é seo nuair a bheas an obair ar bun ar an fhoirgneamh nua.

Tá súil ag Saolta iarratas ar chead phleanála a dhéanamh don aonad nua éigeandála i mbliana.

Meastar go dtógfadh sé suas le ceithre bliana an t-aonad a thógáil má thugtar cead pleanála dó. 

Aonad dhá urlár a bheadh ann agus bheadh ceithre urlár eile os a chionn.

Cuirfear costas measta don aonad éigeandála ar fáil nuair a bheas an an chéad chuid den phróiseas deartha thart.

Chuaigh 65,277 othar chomh fada le haonad éigeandála Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh in 2018.

Ba í mí na Bealtaine seo caite an mhí ba ghnóthaí nuair a bhain 5,950 othar leas as an tseirbhís.