I gCúirt Chróinéara Bhéal Feirste, dúirt iar-shaighdiúir Breataineach go raibh rógairí agus 'coirpigh ó smacht' bainteach leis an Reisimint Paraisiúit, tráth ar maraíodh deichniúr i mBaile Uí Mhurchú i 1971.

Dúirt sé gur sheachain roinnt de na comhaltaí sin téarmaí príosúnachta ar an gcoinníoll go mbeadh siad páirteach sa reisimint.

'Ba é tuairim na saighdiúirí sin' a dúradh inniu, 'gur bhaill den IRA a bhí in aon duine a bhí ar an tsráid sa trí lá fuilteach sin i Lúnasa 1971 agus gur cheart iad a lámhach dá réir'.

Dúirt an t-iarshaighdiúir ina chuid fianaise inniu go raibh ceiliúradh i measc na bhfórsaí sa reisimint, de réir mar a bhí daoine á marú.

Tá Coiste Cróinéara nua anois ag scrúdú na n-eachtraí lámhaigh sin i mBaile Uí Mhurchú, Béal Feirste faoi láthair.