Maíodh ag comhdháil bhliantúil Aontas Múinteoirí Éireann go bhfuil brú ar phríomhoidí múinteoirí a fhostú nach bhfuil Gaeilge líofa acu, nó go deimhin nach bhfuil aon Ghaeilge acu, ó cuireadh deireadh leis an liúntas Gaeilge agus Gaeltachta.

Bhíodh liúntas ar leith ar fáil do mhuinteoirí a mhúineann ábhair i nGaeilge agus do mhúinteoirí sa Ghaeltacht. 

Ag an gcomhdháil i gCill Airne, dúirt toscairí as Maigh Eo, Ceatharlach agus Conamara gur ag méadú atá na dúshláin i dtaobh na Gaeilge. 

Tá sé riachtanach an liúntas pá a thabhairt ar ais gan mhoill, a dúirt siad, chun múinteoirí le Gaeilge a mhealladh ó choláistí tríú leibhéal agus ó scoileanna thar lear.