Dúirt an tAire Oideachais Joe McHugh go bpléifear neamhionannas pá i measc múinteoirí sa chéad bhabhta chainteanna eile idir an Rialtas agus na ceardchumainn. Tuigtear go gcuirfear tús leis na cainteanna sin i mbliana.

Ag labhairt dó ag comhdháil bhliantúil Chumann Múinteoirí Éireann i nGaillimh, dúirt an tAire go bhfuil sé dóchasách go mbeidh "comhrá dearfach" ann.

D’áitigh ardrúnaí an chumainn John Boyle más féidir leis an Stát teacht ar airgead i gcomhair comhaontuithe pá in earnálacha eile gur cheart go mbeadh airgead ar fáil do mhúinteoirí fosta.

Tá fáilte curtha ag duine de na toscairí, Ruairí Mac Conduibh as Ráth Chairn i nGaeltacht na Mí, roimh ráiteas an Aire McHugh faoi chúrsaí pá ach dúirt sé nár mhór spriocam a leagan síos do chainteanna.

Cuireadh cás na múinteoirí atá ar imirce ar a shúile don Aire ag an chomhdháil chomh maith.

Bhí póstaeir agus plaicird á n-iompar ag múinteoirí le haimneacha a gcomhghleacaithe atá ag teasgasc i dtíortha ar fud na cruinne. Dúirt roinnt acu leis an Aire go raibh tionchar ag an neamhionannas pá ar chinneadh na ndaoine sin an tír a fhágáil. 

Tarraingíodh aird ar chúrsaí pinsin ag an chomhdháil inniu fosta. Tá na trí cheardchumann múinteoirí tagtha le chéile agus athbhreithniú ar an scéim phinsean a chuirtear ar fáil do mhúinteoirí á lorg acu.

Ina aitheasc féin, d’iarr ardrúnaí Chumann Múinteoirí Éireann John Boyle ar an Aire go ligfí príomhoidí i scoileanna beaga saor ón seomra ranga lá sa tseachtain chun tabhairt faoi obair riaracháin. 

Dúirt Rita Ní Chonaill, príomhoide Scoil Náisiúnta Phádraig Naofa in Achadh an Bhrúim i gCo Mhuineacháin go bhfuil 32 páiste ina rang agus go mbíonn uirthi suas le 12/13 uair a chloig a oibriú sa ló. "Tá sé ródheacair faoi láthair," a dúirt sí.

Dhírigh an t-ardrúnaí a chuid airde fosta ar chóimheas ard i scoileanna áirithe idir múinteoirí agus daltaí.

Inniu chomh maith, d’fhógair an tAire Oideachais scéim phíolótach chun corpoideachas agus ábhair eile a theagasc i nGaeilge i scoileanna áirithe. Mairfidh an scéim phiolótach trí bliana.

Beidh deis ag 22 scoil páirt a ghlacadh sa scéim ó Mheán Fómhair 2019 agus tá sé i gceist go mbeidh an líon ag méadú de réir mar a théann an scéim chun tosaigh.

Dúirt an tAire Oideachais gur "dea-theist ar bheocht agus ar bheogacht teanga daoine óga a bheith ag sóisialú, ag spraoi agus ag súgradh sa teanga."

Bunófar seisiúin eolais a bhunú faoin scéim sna seachtainí amach anseo.