Tá fáilte curtha ag Cumann na Múinteoirí an INTO roimh ghealltanas an Rialtais go ndéanfar athbhreithniú ar eágothromas pá sa gcéad bhabhta eile comhráití idir an státchiste agus cumainn múinteoirí.

Meastar go dtosóidh cainteanna faoi sin roimh dheireadh na bliana.

Níl múinteoirí a cháiligh ó 2011 i leith ag saothrú an tuarastail chéanna le comhghleacaithe leo a cháiligh roimhe sin.

Beidh an socrú pá atá ann faoi láthair i bhfeidhm go ceann 20 mí eile, go Nollaig 2020.

De bharr ghéarchéim airgeadais na tíre 8 mbliana ó shin a ciorraíodh tuarastal múinteoirí nua-cháilithe, agus gearradh liúntais ar leith san earnáil oideachais chomh maith.