Tá na Gardaí i mbun fiosrúcháin faoi eachtraí inar caitheadh piléir le 2 theach, ceann i mBaile Átha Cliath agus ceann eile i nDún Dealgan.

I gCluain Saileach ar an taobh thiar den ardchathair, ar Bhóthar an Teampaill Bháin, a caitheadh urchar le teach ag 11.45 r.n.

Aréir, 20 nóiméad roimh meánoíche i nDún Dealgan caitheadh 2 urchar le fuinneog tosaigh tigh ar Lána Uí Eochaidh.

Níor gortaíodh aon duine i gceachtar cás.

Tá Gardaí i mbun scrúduithe teicniúla ar an 2 láthair.

Níl éinne gafa acu.