Tá 850 toscaire i mbun ionadaíochta ar 36,000 múinteoir scoile ag comhdháil bhliantúil Chumann na Múinteoirí an INTO i gcathair na Gaillimhe.

Cothromas pá do mhúinteoirí nua, maoiniú scoileanna, coiníollacha fostaíochta, oideachas do pháistí a bhfuil sainriachtanais acu, curaclam na mbunscoileanna agus ganntanas múinteoirí na hábhair is mó a phléifear as seo go dtí Dé Céadaoin.

Tá an tAire Oideachais Joe McHugh le labhairt os a gcomhair amárach. 

Tá sé fógraithe ag an Aire go bhfuil scéim phíolótach á bunú aige le ghabháil i ngleic leis an easpa múinteoirí ionadaíocha atá sa tír.

Bunófar 6 phainéal ionadaíochta i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i nGaillimh, i gCill Dara agus i gCo na Mí in am don scoilbhliain nua sa bhFómhar.

Fostófar múinteoirí ar chonarthaí lán-aimseartha agus beidh siad ar fáil le ionadaíocht a dhéanamh i 15 scoil i limistéar ar leith.