Tá foirne otharcharranna atá ina mbaill den Chumann Altraí Síciatracha lena bhfeachtas gníomhaíochta tionsclaíche a threisiú.

Tá na hoibríthe i mbun aighnis mar nach bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhíse Slainte sáta aitheantas a thabhairt dá gceardchumann.

Tá an Cumain ag bagairt stailce 24 uair an chloig an mhí seo chugainn.

Deir an Cumann go dtacóidh na 5,000 ball leis an stailc mura dtugtar aird ar an gceist roimhe sin.