Tá litir oscailte scríofa ag cúigear dochtúirí in Ospidéal Ollscoile Luimnigh chuig nuachtáin sa réigiún ina leagann siad amach na dúshlain mhóra a deir siad a bhaineann le leapacha géarchúraim a chur ar fáil do dhaoine atá go dona tinn. 

Maíonn na dochtúirí go bhfuil i bhfad an iomarca othar den sórt seo á gcoinneáil in aonad éigeandála an ospidéil fad is atá siad ag fanacht le leaba. Deir siad gurb oth leo go mór an neamhchúram a dhéantar de na daoine seo. 

Déantar comparáid sa litir idir Ospidéal Beaumont i mBaile Átha Cliath a bhfuil abhantrach 290,000 duine aige a deir siad le hais Ospidéal Ollscoile Luimnigh a bhfuil abhantrach 385,000 aige. 

630 leaba d'othair chónaitheacha atá i Beaumont i gcomparáid le 454 i Luimneach, a deir an cúigear dochtúirí.