I ndréacht-thuarascáil faoi Stair sa Teastas Sóisearach atá feicthe ag RTÉ, ní mholtar aon athrú ar a stádás mar ábhar roghnach. 

D'iarr an tAire Oideachais Joe McHugh ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta an tuarascáil a chur i dtoll a chéile i bhfianaise an mhíshásaimh a bhí léirithe ag daoine faoi nach raibh Stair ina hábhar éigeantach níos mó.  

Níl aon chinneadh déanta faoi stádas an ábhair a athrú ná a choinneáil mar atá, agus tuigtear go bpléifear an cheist arís ag cruinniú den Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta an mhí seo chugainn. 

Baineadh Stair agus Tíreolaíocht de liosta na gcroí-ábhar a gcaithfear staidéar a dhéanamh orthu don Teastas Sóisearach anuraidh, agus is ábhair roghnacha iad ó shin.

Dúirt an tAire McHugh inniu nach bhfuil sceite inniu ach dréacht-thuarascáil agus go gcaithfear am a thabhairt don Chomhairle a gcuid oibre a chríochnú. 

Dúirt sé gur chreid sé féin go pearsanta gur cheart béim ar leith a chur ar Stair sna scoileanna.