I dtuarascáil eatramhach a foilsíodh ar maidin, cáintear Siúracha Bon Secours agus daoine i gComhairle Chontae na Gaillimhe faoin gcaoi ar adhlacadh daoine ag an áras máithreacha agus naíonán i dTuaim, Co na Gaillimhe.

Deirtear i gcúigiú tuarascáil eatramhach an Choimisiúin Fiosrúcháin faoi Árais Máithreacha agus Naíonán go gcaithfidh sé go bhfuil daoine i gceantar Thuama i gcónaí a bhfuil eolas acu ar an scéal ach nach bhfuil tagtha chun cinn fós.

Deirtear gur léir go bhfuil eolas ag iarchomhairleoirí contae agus iaroifigigh na Comhairle Contae ar eachtraí a tharla san áras mar go dtagaidís le chéile ar an suíomh go minic chun obair dheisiúcháin agus a leithéid a dhéanamh ann.

Ba iad na mná rialta a bhí freagrach as an ionad a riar agus ba leis an gComhairle Contae an áit.

Bhí an t-áras i dTuaim oscailte idir 1925 agus 1961. Deirtear sa tuarascáil gur bhásaigh 802 leanbh ann i gcaitheamh an ama sin. Le dhá bhliain, tá líon mór iarsmaí daonna faighte ann. 

I ráiteas a eisíodh thar ceann Shiúracha Bon Secours tráthnóna, deirtear gur chomhoibrigh an t-ord riamh leis an gCoimisiún Fiosrúcháin agus go leanfaidh siad leis an gcomhoibriú sin.

Deirtear sa ráiteas go bhfuil an t-eolas ar fad atá acu tugtha ar láimh acu don Choimisiún.  

Maidir le hÁras Bessborough i gCorcaigh, deirtear nach bhfuil aon fhianaise ag an gCoimisiún gur adhlacadh leanaí ansin ar bhonn córasach. Deirtear, ina dhiaidh sin féin, gur dóichí gur adhlacadh ann cuid de na 900 leanbh a bhásaigh ann idir na 1920í agus na 1980í.

Le dhá mhí, tá an Coimisiún tar éis cuid den áras máithreacha agus leanaí a bhí i Mainistir an tSeanrois i Ros Cré, Co Thiobraid Árann, a scrúdú agus a thochailt.

Dúirt an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige Katherine Zappone go raibh an tuarascáil suntasach agus go ndeachthas i ngleic ann le ceisteanna tábhachtacha a bhain leis an gcaoi ar cuireadh na leanaí a bhásaigh sna hárais.

Foilseofar tuarascáil iomlán an Choimisiúin i mí Feabhra na bliana seo chugainn.