Ghabh Gardaí ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla agus áisíneachtaí eile Stáit feithiclí, uaireadóirí, gairis leictreonacha, cáipéisí agus €31,000 d'airgead tirim nuair a rinne siad ruathair ar maidin ar roinnt foirgneamh i gCo Chorcaí.

Is mar chuid d'fhiosrúchán faoi choirpigh aitheanta a tugadh faoi na ruathair.

Cuardaíodh deich bhfoirgneamh ar fad - seacht n-áras cónaithe agus trí ionad oibre atá ag dlídóirí agus ag cuntasóirí. Cuardaíodh gabháltas talún freisin.

Tá amhras go bhfuil na coirpigh gníomhach i réimse imeachtaí mídhleathacha - calaois, gadaíocht, dallmullóg a chur ar dhaoine agus mangaireacht drugaí ina measc.

Tá sé curtha ina leith freisin go bhfuil siad ag cur brú ar sheandaoine oibreacha cothabhála a dhéanamh ar a gcuid tithe.