In Áras an Uachtaráin inniu, bronnadh barántas a gceapacháin ar an seachtar atá nuacheaptha ar an gComhairle Stáit. Bhí an t-iriseoir agus an t-iar-Choimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin ina measc.

Tuigtear gurb é Seán Ó Cuirreáin an chéad fhear Gaeltachta a ceapadh ina chomhalta den Chomhairle Stáit.

De réir an Bhunreachta, cuireann an Chomhairle Stáit comhairle agus cuidiú ar fáil don Uachtarán nuair a iarrtar a leithéid.

Tá bean den lucht siúil, Sindy Joyce, i measc an tseachtair nuacheaptha freisin. Is í an chéad duine den lucht siúil ar bronnadh céim dochtúireachta uirthi. 

Cara Augustenborg, Sinéad Burke, Maurice Malone, Johnston McMaster agus Mary Murphy is ea an cúigear eile. 

Tar éis an tsearmanais bhronnta inniu, dúirt Seán Ó Cuirreáin gur mór an onóir agus an phribhléid dó a bheith ceaptha ar an gComhairle Stáit.

"Measaim gur roghnaigh an tUachtarán daoine a bhfuil baint acu le pobail atá leochaileach nó faoi bhrú", a dúirt sé, "agus daoine eile a bhfuil baint acu le ceisteanna agus le cúiseanna a bhfuil práinn ar leith ag baint leo. Is dócha go bhfuil an dá rud sin fíor i gcás na Gaeilge agus na Gaeltachta."