Deir Cumann Sáirsintí agus Cigirí an Gharda Síochána go mbeidh siad ag tacú go hiomlán le ball dá gcuid atá á fhiosrú faoi líomhain go ndearna an ball obair bhreise slándála a bhfuil cosc ar Ghardaí a dhéanamh.

Tá triúr ball shinsearach den Chumann a dhiúltaigh freastal ar an gComhdháil Bhliantúil sa Chabhán inniu, mar go bhfuil siad míshásta faoin gcaoi ar láimhseáil a gceardchumann an scéal.

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt Charlie Flanagan leis an gcomhdháil tráthnóna go bhfuil súil aige go dtiocfar ar réiteach faoi gach ní gcumann agus go bhfuil gá le cumann láidir, a bhfuil muinín as.

Dúirt an tAire go bhfuil gá le ceannaireacht Gardaí a chloínn leis na caighdeáin is airde.

Tá triúr ball den chumann nach raibh sa Chabhán; an LeasUachtarán Paul Wallace, chomh maith leis an Leas Ard-Rúnaí Antoinette Cunningham agus an ball den chomhairle náisiúnta,  Brendan Brogan.

Tá an Biúró Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil ag fiosrú an ndearna an Garda sinsearach obair sheachtrach shlándála nach bhfuil cead ag Gardaí a dhéanamh.

An tseachtain seo caite fritheadh amach go ndearna beirt Ghardaí nochtadh cosanta taobh istigh den Gharda Síochána a thug le fios go ndearna ball den chumann obair shlándála ar Ghraí na Cúile Móire i gCo Thiobiard Árann ina chuid am saor.

Dúirt an tArd-Rúnaí John Jacob nach bhfuil sonraí ar bith tugtha don chumann faoin líomhain, ná faoi cé atá á fhiosrú.

Ach dúirt sé go gcaithfí glacfaidh leis go raibh na tuairiscí sna meáin cruinn; go bhfuil fiosrúchán ar bun; ach nach bhfuil scamall os cionn gach ball de bharr na líomhaine agus nach mbeadh sé ceart ball ar bith a ainmniú nuair nach bhfuil fógra foirmeálta tugtha don bhall sin.

Is faoin mball sin féin a dúirt John Jacob a theacht chun tosaigh mas mian leis nó léi, agus tá sé tábhachtach go bhfiosródh eagraíocht na nGardaí an scéal go hiomlán.

Dúirt an Cumann go mbeidh siad ag tacú go hiomlán leis an mball atá á fhiosrú.