Creidtear go ndéarfaidh Spórt Éireann amárach leis an gCoiste Oireachtais ar chúrsaí spóirt go mbeidh iniúchadh iomlán ar an FAI de dhíth sula mbronnfaidh Spórt Éireann an deontas an athuair ar lucht riaradh an tsacair sa tír.

Braitheann sé freisin meastar ar chéard a thagann ón athbhreithniú atá ar siúl ag Mazars agus ag Grant Thornton.

San ráiteas a thabharfaidh Spórt Éireann os comhair an Choiste amárach, ráiteas atá feicthe ag RTÉ, deirtear gur mór-údar imní ó thaobh rialachais agus maoirseachta é an cuntas atá tugtha ag an FAI ar stadas airgeadais na heagraíochta i 2017, tráth a deir iar-Phríomhfheidhmeannach an FAI John Delaney a dtug sé féin €100,000 ar iasacht dóibh.

Ina theannta sin deir iar-Uachtarán de chuid an FAI go bhfuil sé in am ag "gach duine beo ar an mBord smaoineamh orthu féin."

Tá Bord an FAI le cruinniú a bheith anocht acu.

Deir Des Casey gur "eagraíocht réasúnta daonlathach a bhíodh san FAI, ach eagraíocht uathlathach anois iad."

Deir sé chomh maith go bhfuil cáil an FAI truaillithe go dona, agus go bhfuil sé in an-chaoi agus faoi bhrón faoin tionchar a bheidh aige ar fad ar imreoirí, ar ógánaigh, ar oifigigh forbartha agus ar réiteoirí a bhfuil croí agus anam tugtha acu don sacar sa tír.