Tá comhnascadh le déanamh ar na moil dhigiteacha, na lár-ionaid dhigiteacha, as Ciarraí ó thuaidh go Tír Chonaill, faoi scéim nua 'Slí Eacnamaíoch an Atlantaigh' atá seolta ag Coimisiún Forbartha an Iarthair.

An tAire Stáit Seán Canney a sheol Straitéis Cúig Bhliana an Choimisiúin i mBéal Átha na Sluaighe.

Tiocfaidh maoiniú ó Chiste na gCuntas Díomhaoin.

Gnóluchtaí beaga agus fiontair bheaga eile is iondúil a bhíonn lonnaithe sna moil dhigiteacha.

Ag seoladh na straitéise dúirt Príomhfheidhmeannach an Choimisiúin Tomás Ó Síocháin go mbeadh €48 milliún á chaitheamh acu ar chuideachtaí san Iarthar as seo go ceann 10 mbliana.

Dúirt sé go mbeadh staidéar á dhéanamh ag an gCoimisiún ar thionscail éagsúla as seo go ceann 6 mhí.

Bunaithe air sin roghnófar 2 thionscail ar a gcaithfear formhór na h-infheistíochta.

Díríodh aird inniu chomh maith ar an bhfeachtas 'Look West' le daoine a mhealladh lena gcuid oibre a aistriú go h-iarthar na tíre.

Bánú an Iarthar ba chúis le bunú an Choimisiúin 20 bliain ó shin.