Tá beirt bhall shinsearacha de Chumann Sháirsintí agus Chigirí an Gharda Síochána (an AGSI) ag fanacht glan ar chomhdháil bhliantúil an Chumainn atá ar siúl inniu sa Chabhán, tar éis é a bheith faighte amach go bhfuil ball eile den Chumann á fhiosrú ag Gardaí.

An Biúró Náisiúnta um Imscrúdú Coiriúil (NBCI) atá ag fiosrú an Gharda sinsearach faoi a bheith i mbun oibre go príobháideach do chuideachta slándála, rud nach bhfuil ceadaithe do Ghardaí.

Tionscnaíodh an fiosrúchán mar thortha ar bheirt Ghardaí eile a rinne gearán faoi chóras na nochtuithe cosanta.

Tuairiscítear go bhfuil deighilt i measc Ghardaí shinsearacha na tíre san AGSI faoi na líomhaintí.

Tá sé tugtha le fios ag an mbeirt Gharda a fuair amach go raibh an ball sinsearach ag obair le cuideachta atá ag saothrú na milliúin san earnáil shlándáil phríobháideach, gur spreagadh rabhadh bréige níos mó ná uair amháin ag ceanncheathrú na cuideachta, gur seoladh Gardaí chuig an ionad, agus gur déanadh taifead faoi ar an gCóras Pulse.

Achar gearr roimh an Nollaig anuraidh a déanadh na gearáin agus an nochtú cosanta.