Tá Coiste Jabanna do Cheantar Iorras Aithneach ag iarraidh ar pholaiteoirí náisiúnta agus áitiúla mar aon le baill den mBord Pleanala teacht go Conamara chun plé a dhéanamh ar na cúiseanna gur diúltaíodh cead pleanála d'fhoirgneamh riaracháin i bPáirc na Mara.

Tá sé deimhnithe ag Údarás na Gaeltachta go leanfar leis an obair chun iarratas pleanála a réiteach do thionscnamh mór Pháirc na Mara. 

Inné tháinig an scéal gur dhiúltaigh an Bord Pleanála iarratas Údarás na Gaeltachta foirgneamh riaracháin agus oibreacha eile a thógáil i bPáirc na Mara.

Bhí scrúdú á dhéanamh ar na cúiseanna gur diúltaíodh an cead agus plé á dhéanamh ar na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist d'fhorbairt ionad nuálaíochta agus forbartha mara ar an suíomh amach anseo.

Chuir Cuan na Gaillimhe in aghaidh Cliabháin Bradán fáilte roimhe chinneadh an bhoird pleanála diúltiú don fhoirgneamh agus do tanc fuíolluisce ar chúinsí comhshaoil. 

Deir coiste jabanna sa cheantar nach bhfuil lagmhisneach amach is amach orthu agus go leanfar leis na hiarrachtaí Páirc Mara  a fhorbairt agus postanna a chruthú.

Tá sé in am anois ag polaiteoirí, dar leo, cuairt a thabhairt ar Chill Chiaráin chun tuiscint a fháil ar an bplean mór atá leagtha amach don bPáirc. 

Inniu dheimhnigh Údarás na Gaeltachta  go bhfuiltear ag leanúint leis an obair chun iarratas pleanála a réiteach do thionscnamh Pháirc na Mara agus tá na staidéir chuí á gcur i gcrích maidir le forbairt na Páirce.