Tá foláireamh tugtha ag an gComhairle Náisiúnta Iomaíochais go bhfuil iomaíochas i gcúrsaí gnó in Éirinn i mbaol mar gheall ar chíos atá ag ardú, costas oibre atá ag ardú agus ráta imeallach cánach ard. 

Léiríonn tuarascáil de chuid na comhairle go bhféadfadh rátaí úis atá níos airde ná an meán Eorpach, an costas a bhaineann le seirbhísí gnó agus costas sochair damáiste a dhéanamh do thimpeallacht ghnó na hÉireann. 

Deir an Chomhairle cé gur geilleagar beag oscailte atá in Éirinn go bhfuil geilleagar na hÉireann ag déanamh go maith agus go bhfuil an léargas costais iomlán dearfach.

Tugtar le fios sa tuarascáil go bhfuil praghasanna do thomhaltóírí ag ardú ag an leibhéal is moille i Limistéar an Euro, rud a chiallaíonn go bhfuil ráta iomaíochta na tíre seo ag méadú i gcomparáid leis an gcuid eile de Limistéar an Euro. 

Ach tá foláireamh tugtha ag an gComhairle Náisiúnta Iomaíochais go bhfuil Éire ar an gcúigiú tír is daoire sa Aontas Eorpach agus go bhfuil brú maidir le praghasanna ann do ghnónanna sa tír.