Tá sé deimhnithe ag an Roinn Dlí agus Cirt nach rachfar chun cinn leis an bplean lóistín a chur ar fáil in óstán folamh i gCo Liatroma do dhaoine atá ag lorg tearmainn sa tír seo. Rinneadh dhá ionsaí dó ar an óstán i Rúscaigh le ceithre mhí. 

Dúirt an Roinn gur deacracht a bhaineann leis an léas ar Óstán an Shannon Key West is cúis leis an gcinneadh gan dul ar aghaidh leis an bplean. 

Bhí sé i gceist roimhe seo lóistín a chur ar fáil san óstán do thart ar 80 duine atá ag lorg tearmainn sa tír seo.

Dúirt an Roinn go bhfuil rún acu fós lóistín cuí do theifigh a aimsiú agus go bhfuil "próiseas soláthair réigiúnaí" ar bun acu.

Dúirt dlíodóir i mBaile Átha Cliath a ghníomhaíonn ar son teifeach sa tír seo go bhfuil fearg air faoi chinneadh na Roinne gan dul ar aghaidh leis an bplean i Rúscaigh. 

Chaith Gary Daly seal ag obair go deonach i gcampaí do theifigh sa Ghréig, sa Liobáin sna críocha Palaistíneacha agus sa champa "Jungle" i gCalais.

Ag labhairt dó le Nuacht RTÉ/TG4, dúirt sé ainneoin a bhfuil ráite ag an Roinn faoin léas ar an óstán "nach féidir scaoileadh leis an meon atá ag mionlach an lámh in uachtar a fháil ar an scéal seo. Caithfidh an Rialtas crógacht a thaispeáint ar an gceist seo agus leanúint lena mbunphleananna lóistín a chur ar fáil, beag beann ar iarrachtaí daoine áirithe an ruaig a chur ar theifigh."

Thug Gary Daly le fios freisin go bhfuil sé íoronta go bhfuil seo ag tarlú ar Lá Idirnáisiúnta an Fhrith-Chiníochais.

Meastar go bhfuil breis agus 6,300 duine sa chóras soláthair dhírigh faoi láthair agus tá os cionn 300 acu sin i lóistín éigeandála.