I nGaeltacht Mhaigh Eo anocht, seolfar leabhar nua faoin scéal ársa Rúraíochta 'Táin Bhó bhFliodhaise' a d'fhoilsigh coiste pobail Cheathrú Thaighd.

Le dhá bhliain anuas, thug Coiste i gCeathrú Thaighd faoina  leaganacha éagsúla den scéal óna gceantar féin a bháiliú.

Deir Cathaoirleach Chomhar Dún Caocháin go bhfuiltear ag súil go spreagfaidh an leabhar suim aos óg an cheantair ina n-oidhreacht. 

Réamhscéal 'Táin Bhó Cuailingne' atá sa bpíosa seo. 

Sa 'Táin Bhó bhFliodhaise' - cuirtear síos ar an troid idir an Bhanríon Méabh agus an Bhandia Fliodhais don Bhó Maol.

Scéal ársa rúraíochta é - fréamhaithe i nGaeltacht Iorrais.

Tá grá, greann, adhaltranas agus dúnmharú go leor ann.

Le dhá bhliain, bhailigh coiste i gCeathrú Thaighd aistí agus leaganacha éagsúla den scéal le foilsiú mar leabhar.

Tá taispeántas faoin thírdhreach agus faoina pearsa i 'Táin Bhó Fliodhaise' réitithe ag scoileanna Gleann na Muaidhe, Ros Dumhach agus Ceathrú Thaighd don sheoladh.

Réamhscéal 'Táin Bhó Cuailingne' é.