Tá leabhar nua faoin scéal ársa Rúraíochta Táin Bó Fliodhaise (Táin Bhó bhFliodhaise) foilsithe ag an bpobal áitiúil i nGaeltacht Mhaigh Eo.

Tugtar Táin Mhaigh Eo ar an scéal freisin mar gur ann a tharlaíonn an chuid is mó de na heachtraí sa scéal.

Comhar Dún Caocháin Teoranta a d'fhoilsigh an leabhar a bhfuil sliochtanna agus aistí scríofa ag muintir Mhaigh Eo ann.

Tá roinnt leaganacha de Tháin Bó Fliodhaise sna lámhscríbhínní - leagan gearr Sean-Ghaeilge agus leagan níos cuimsithí i lamhscríbhinn ón 16ú haois atá anois i Músaem Náisiúnta na hAlban i nDún Éideann. Tá fáil ar an scéal i mBailúchán na Scol fosta.

Déantar cur síos sa scéal ar an troid a rinne an Bhanríon Méabh (Medhbh) ó Ros Comáin leis an mbandia  Fliodhais don bhó mhaol. De réir an tseanchais, bhí cáil ar an bhó mhaol as oiread bainne a chur ar fáil a shásódh 300 fear, bean agus páiste gach lá.

Bhí an bhó mhaol ar féarach i nDún Fliodhais ag Loch na Ceathrún Móire, Ráth Muireagáin in Iorras agus rinneadh iarracht í a ghoid ó threibh na nGamhanradh.

Baineann grá, greann, adhaltranas agus dúnmharú leis an scéal.

Tá roinnt de na pearsana is mó i litríocht agus i mbéaloideas na Gaeilge i dTáin Bó Fliodhaise - Méabh, Cú Chulainn agus Fergus mac Róich, mar shampla.

Tá taispeántas ealaíne faoin tírdhreach, faoi na radharcanna agus faoi na pearsana i dTáin Bó Fliodhaise curtha i dtoll le chéile ag páistí ó scoileanna i nGleann na Muaidhe, i Ros Dumhach agus i gCeathrú Thaidhg agus beidh siad le feiceáil ag seoladh an leabhair i Seanscoil Cheathrú Thaidhg san oíche amárach.

Beidh tuairisc faoin leabhar ar Nuacht TG4 ag 7 a chlog san oíche amárach