Tá eolas tugtha ag Rialtas na Breataine ar na taraifí atá sé i gceist acu a ghearradh ar earraí ón Aontas Eorpach sa chás go n-imíonn an tír as an Aontas gan margadh a dhéanamh.

Dúradh nach ngearrfar taraifí ar earraí a thabharfar trasna na teorann as an bPoblacht go dtí an Tuaisceart ar an gcoinníoll go bhfanfaidh siad ansin agus nach seolfar ar aghaidh chun na Breataine iad.

Ach gearrfar taraifí ar mhairteoil, éanlaith chlóis agus ar tháirgí déiríochta chomh maith le go leor earraí eile ón bPoblacht a sheolfar ar aghaidh chun na Breataine ón Tuaisceart agus ar earraí a thabharfar díreach as an bPoblacht go dtí an Bhreatain.

Dúirt Rialtas na Breataine go bhfuil sé i gceist ag na beartais seo na cúinsí speisialta sa Tuaisceart a chosaint agus teorainn chrua a sheachaint.

Maíonn lucht miondíola sa Tuaisceart, áfach, má imíonn an Bhreatain as an Aontas Eorpach gan margadh a dhéanamh go mbeidh an tAontas ag iarraidh go mbeidh teorainn chrua ann chun an margadh aonair agus an t-aontas custaim a chosaint.