San Ard-Chúirt inniu, cuireadh aighneachtaí faoi bhráid an Bhreithimh Max Barrett maidir leis na costais a bhain le cás a thug comhlacht clódóireachta as Gaillimh i gcoinne Choimisiún na Scrúduithe Stáit.

Anuraidh, bhronn Coimisiún na Scrúduithe Stáit conradh ar chomhlacht sa Bhreatain, RM Results, le córas marcála ar líne a chur ar fáil.

Chuaigh iomaitheoir eile sa phróiséas tairsceana - KPW Print Management atá bunaithe i mBéal Átha na Sluaighe i gCo na Gaillimhe - chun na hArd-Chúirte ag lorg athbhreithniú breithiúnach ar an gcinneadh sin.

Mhaígh KPW go raibh Coimisiún na Scrúduithe Stáit claonta i bhfabhar RM Results.

Sular éist an Ard-Chúirt leis an gcás, scríobh Coimisiún na Scrúduithe Stáit chuig KPW á rá go raibh siad lena gcinneadh an conradh a bhronnadh ar RM Results a chur ar ceal agus go raibh siad le tús a chur leis an bpróiseas tairsceana arís ón tús. 

Ina fhianaise sin, chuir KPW a n-iarratas ar athbhreithniú breithiúnach ar ceal ach tá siad ag iarraidh go n-íocfaí a gcuid costas dlí leo.

Tabharfaidh an Ard-Chúirt breith faoi na costais i gceann coicíse.