Tá sé ráite go neamhbhalbh ag an iar-Choimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin ag comhdháil sa Bhreatain Bheag, nach mbeidh sa Ghaeilge amach anseo ach "Zombie-Language" má leantar le polasaí na Gaeilge an stáit. 

Ina chéad óráid phoiblí ar ábhar na teanga ó d-éirigh sé as oifig an Choimisinéara mar agóid in aghaidh polasaí an Stát i leith na Gaeilge, dúirt Ó Cuirreáin le comhdháil teangeolaíochta i bParlaimint na Breataine Bige, nach dtiocfaidh an Ghaeilge slán muna n-admhaíonn an stát go bhfuil géarchéim teangan ar an gcéad dul síos. 

Bhí an tIarchomisinéir teanga Seán Ó Cuirreáin i measc chuid dos na gcainteoirí ag ceardlann Revitalise dírithe ar thaighde maidir le athneartú teangacha i gCaerdydd inniu.

Ba dhuairc an pictiúr a léirig sé maidir le stádas agus meas na teangan in Éirinn go h-áirithe ó thaobh an stáít dhe. Dúirt sé go bhfuil titim tubaisteach ar líon na gcainteoirí Gaeilge sna Gaeltachtaí, go bhfuil easpa muinteoirí leis an dteanga ar a dtoil acu agus dí-mheas ar an dteanga ag leibhéal an stáit. 

Thug sé uaidh a óráid cothrom an lae chúig bliana ó bhí mórshiúl "Dearg le Fearg" ar shráideanna Bhaile Átha Cliath in agóid i gcoinne an stát i ndiaidh do Sheán Ó Cuirreáin éirí as mar agóid.  

Údar náire b'fhéidir don Rialtas go raibh Ó Cuirreáín ar an gcéad ombudsman a d'eirig as oifig mar agóíd ar fhaillí an stáít ar chuir i bhfeidhim cearta teangan, ach dúirt sé inniu gurb é a thuairim é nach feídir an Rialtas a nairiú níos mo maidir le cursaí teangan; "labhair Gaeilge in bhúr measc fhéin ach ní linne", a dúirt sé is cosuíl cur chuige an stáit.

Thagair Ó Cuirreáin do go leor táscairí eile - an laghdú 11% ar líon cainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht, laghdú ar lucht féachanna TG4 agus ar lucht éisteachta RTÉ RnaG agus an síor-fhanacht ar Acht Gaeilge leasuithe d'ainneoin gach a bhfuil geallta ag Aire i ndiaidh Aire, rialtas i ndiaidh rialtas. 

Thagair sé chomh maith don 11 roinn stáit nach bhfuil oifigeach Gaeilge fostaithe acu chomh maith leis an 29,000 státseirbhíseach ach gan ag teastáil astu ach 29 le cumas sa Ghaeilge. Labhair sé faoi stráitéis Gaeilge gan aon mhonatóireacht neamhspleách á dhéanamh air freisin.