"Cúis náire an easpa cúntóirí riachtanais speisialta inár scoil," a dúirt príomhoide Ghaelscoil Pheig Sayers i gcathair Chorcaí le Nuacht RTÉ/TG4 inniu.

Cúntóir amháin atá ag obair sa scoil faoi láthair, á roinnt idir ceathrar daltaí a bhfuil riachtanais speisialta éagsúla acu. 

É sin ainneoin é a bheith molta ag síceolaí go mbeadh cúntóir riachtanais speisialta lánaimseartha ag gach aon duine den cheathrar. 

Tá duine den cheathrar i Rang 6. Tá lagú éisteachta uirthi agus níl aon tsainseirbhis ar fáil sa scoil di faoi láthair.

Tá deacrachtaí mothúchánacha ag dalta eile nach bhfuil ach sé bliana d’aois, agus tá sé ag brath go mór ar an aon chúntóir amháin.

Dúirt an príomhoide Adrian Breathnach go mbraitheann sé ar riachtanais an pháiste, ach i gcás Ghaelscoil Pheig Sayers go gceapann sé go bhfuil triúr cúntóirí ar a laghad ag teastáil. 

Scoil DEIS í Scoil Pheig Sayers atá suite ar Bhóthar Rí na hAoine i dtuaisceart chathair Chorcaí. Freastalaíonn scoileanna DEIS ar riachtananais phobail atá faoi mhíbhuntáiste.

I ráiteas ón gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, dúradh go bhfuil siadsan sásta go bhfuil na hacmhainní ó thaobh cúntóirí riachtanais speisialta i nGaelscoil Pheig Sayers sásúil.