Tar éis cainteanna a mhair trí lá, d'fhógair Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann tráthnóna inné go raibh an stailc a bhí beartaithe ag na baill curtha ar fionraí.

Cúpla uair an chloig roimhe sin, chinn uachtarán na Cúirte Oibreachais Kevin Foley gur tháinig an dá thaobh san aighneas chomh gar sin do chomhréiteach le linn na gcainteanna i gcaitheamh an deireadh seachtaine go bhféadfadh an chúirt idirghabháil fhoirmiúil a dhéanamh sa scéal.

D’fhreastail na páirtithe leasmhara ar fad ar éisteacht sa Chúirt Oibreachais ag 4 a chlog inné agus ina diaidh, d’eisigh an chúirt a cuid moltaí.

Mhol an cúirt:

- Go dtabharfaí ardú pá 7% ar an meán d’altraí. Idir  €2,000 agus €2,500 sa bhreis in aghaidh na bliana a gheobhaidís faoin ardú sin.

- Go dtabharfaí isteach grád breise d’altraí a bhfuil taithí ceithre bliana acu. Tuarastal idir €36,000 agus €46,000 a bheadh ag dul leis an ngrád sin.

- Go n-earcófaí níos mó ardchleachtóirí altranais

- Go dtabharfaí faoi athbhreithniú iomlán ar an ngairm sa bhliain 2020.

Níl aon cheangal ar na ceardchumainn ná ar an Rialtas glacadh le haon cheann de na moltaí seo. 

Mar sin féin, dúirt an tAire Sláinte Simon Harris inniu gur cheap sé go raibh cothrom na Féinne tugtha do gach taobh.

Tá na cumainn altraí ag déanamh a machnaimh ar na moltaí faoi láthair. Cuirfear os comhair na mball iad agus vótálfaidh siad orthu.

Phil Ní Sheaghdha, Ardrúnaí Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann

Údar imní amháin don Rialtas go bhféadfadh an socrú a bheith ina eiseamláir d'oibrithe eile san earnáil phoiblí, agus go n-éileoidísean ardú pá freisin taobh amuigh de théarmaí Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí.

Tá an ceardchumann Fórsa ar an dara ceardchumann is mó sa tír. Déanann siad ionadaíocht ar níos mó oibrithe poiblí ná aon cheardchumann eile. Cheana féin, tá sé ráite acu go mbeidh siad ag scrúdú mholtaí na Cúirte Oibreachais féachaint an bhfuil aon impleachtaí ann d’oibrithe poiblí eile.

I mbeagán focal, más féidir le hoibrithe in earnáil amháin Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí a shárú, cén fáth nach féidir le hoibrithe eile é a shárú chomh maith?

Déarfaidh na haltraí go bhfuil cead speisialta acusan ardú pá a lorg faoin gcomhaontú sin mar go bhfuil dúshláin ar leith acu ó thaobh foireann a earcú agus a choinneáil.

Tá sé ráite go sonrach sa chomhaontú sa chás go mbíonn a leithéid de dhúshlán i gceist gur féidir caitheamh le héilimh ar ardú pá ar bhonn eisceachtúil.

Deirtear chomh maith i Mír 3 de Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí (2018-2020) go "[n][g]lacann na páirtithe leis nach dtiocfaidh aon éilimh ghaolmhaireachta trasearnálacha as an beart [sic] sin." Is é sin nach féidir le haon dream éileamh a dhéanamh bunaithe ar shocrú le dream eile.

"Is cinnte go bhfuil spás sa mhír sin ardú pá do na haltraí a chosaint," a dúirt an t-abhcóide Daithí Mac Cárthaigh le Nuacht RTÉ/TG4.

"Mar is gnách leis na comhaontuithe seo, tá doiléireacht áirithe ag baint leis. Ach tá an spas ann chun argóint go bhféadfaí caitheamh ar bhonn eisceachtúil leis na haltraí de bharr na bhfadhbanna atá acu ó thaobh earcaíochta de."