Sa Chúirt Chuarda i nDún Dealgan, d'admhaigh fear fiche bliain d'aois gur ionsaigh sé páistín beag deich seachtaine d'aois i gCo Lú dhá bhliain ó shin.

Phleadáil an fear, a bhí ocht mbliana déag d'aois ag an am, as díobháil thromchúiseach a dhéanamh don chailín ar 13 Márta 2017.

Shocraigh an chúirt é a athchur faoi bhannaí agus tabharfar os comhair cúirte arís é amach anseo le pianbhreith a ghearradh air.

Ní féidir é a ainmniú mar gheall ar thoirmeasc tuairisceoireachta.