Léiríonn staidéar nua eolaíochta go bhfuil diothú as cuimse á dhéanamh ar an líon agus ar an éagsúlacht feithidí atá ar domhan agus go ndéanfaidh sé seo scrios ar phlandaí, ar ainmhithe agus ar an gcine daonna.

Deirtear sa staidéar atá déanta ag Ollscoil Sydney san Astráil go bhféadfadh sé go mbeadh deireadh ar fad le 40% de na feithidí sna blianta amach romhainn.

Dúradh go bhfuil an milleán faoi seo ar dhianfheirmeoireacht, ar na ceimiceáin a úsáidtear le feithidí a mharú agus ar athrú na haeráide.

D'uireasa na bhfeithidí, deir an staidéar go ndéanfar an-dochar don domhan trí chéile mar go gcothaíonn siad éanlaith agus ainmhithe beaga, déanann siad pailniú ar 75% de na barra agus déanann siad an-leas don chréafóg.