Tá an stailc trí lá a bhí beartaithe ag na haltraí ó amárach curtha ar fionraí acu i bhfianaise mholtaí na Cúirte Oibreachais tráthnóna i dtaca lena n-éileamh ar ardú pá agus soláthar foirne.

Cuireadh na moltaí faoi bhráid ionadaithe na n-altraí ag cainteanna sa chúirt níos túisce.

Agus í ag teacht amach as na cainteanna sin, dúirt Ardrúnaí Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann Phil Ní Sheaghdha go bpléifeadh coiste feidhmiucháin na heagraíochta na moltaí tráthnóna. 

I ndiaidh an chruinnithe den choiste, dúirt sí gur dul chun cinn a bhí sna moltaí.

D'fhógair an Cumann freisin go gcuirfear breis eolais faoi na moltaí ar fáil do na haltraí as seo go ceann roinnt laethanta agus go gcaithfear vóta orthu. 

Chinn ag Chúirt Oibreachais eadráin fhoirimiúil a dhéanamh san aighneas tionsclaíoch agus d'fhreastail na páirtithe leasmhara ar chruinniú sa chúirt ag 4 a chlog tráthnóna. 

Bhí baill de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann le dul ar stailc amárach, Dé Céadaoin agus Déardaoin.

Bhi 6,000 ball den Chumann Altraí Síciatracha le dul ar stailc na laethanta sin freisin ach ceaptar anois nach rachaidh siad chun cinn leis.