Tá Údarás na Gaeltachta cosanta ag an Aire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Seán Kyne agus é a tagairt don chonspóid faoi athlonnú an chomhlachta 'HID Global' as an nGaeltacht go cathair na Gaillimhe.

Dúirt Seán Kyne i ráiteas ar maidin go ndearna an tÚdarás gach iarracht réasúnta chun 'HID Global' a choinneáil sa Ghaeltacht agus chun an fhorbairt a bhí beartaithe ag an gcomhlacht i gConamara a éascú.

Mhol sé na figiúirí fostaíochta ón Údarás a foilsíodh maidin Dé hAoine seo caite, figiúírí a léiríonn gur airde anois an líon postanna i dtograí a fuair cúnamh ón Údarás i nGaillimh, ná ag aon am ó 2000.

Thug an tAire Stáit Kyne páirtnéireacht torthúil ar an gcaidreamh a bhí idir 'HID Global' agus an tÚdarás le 17 bliana.

Dheimhnigh sé go raibh cruinniú idir an tÚdarás, an IDA, an tAire Heather Humphreys agus an tAire Joe McHugh i mí an Mheithimh 2018, agus go raibh sé féin i láthair ann.

'Aidhm an chruinnithe', a dúírt sé, 'é an comhar agus an chumarsáid idir na háisínteachtaí a neartú'. Síníodh prótacál ina leith seo mí na Nollag 2018.

'Ach, faoin gcomhlacht féin atá sé', a dúirt Seán Kyne, 'cinneadh faoi infheistíocht nó athlonnú a dhéanamh'.

Tráthnóna Dé hAoine a hinsíodh d'fhostaithe 'HID Global' faoin athlonnú

Dheimhnigh An tAire Stáit Kyne arís nach bhfuil aon mhaoiniú á thabhairt ag an IDA do 'HID Global' as an athlonnú go cathair na Gaillimhe.