Tá an duine is faide i bpríosún sa tír seo chun leanacht dá iarratas go saorfaí ar feadh dhá lá sa bhliain é.

Gearradh príosún saoil ar John Shaw, 73 bliain, agus ar Geoffrey Evans, nach maireann, i 1978 as beirt bhan a dhúnmharu i gCill Mhantáin agus i gConamara. Chuir dúnmharuithe brúidiúla Elizabeth Plunkett, 22 bliain, agus Mary Duffy, 24 bliain, i 1976 alltacht ar dhaoine ar fud na tíre.

Le cúpla bliain, rinne an Grúpa Athbhreithnithe Pianbhreithe agus an Bord Parúil athbhreithniú ar chás Shaw.

In Aibreán 2016, dúirt an Coiste Athbhreithnithe Príosúin go raibh frustrachas ar John Shaw faoi nach raibh lá saor ón phríosún faighte riamh aige agus gur cuairt amháin a bhí faighte óna theaghlach aige i gcaitheamh a phríosúnachta.

Dúradh i measúnú ar rinneadh ar a chás dhá mhí ina dhiaidh sin go raibh baol mór ann go ndéanfadh sé cion eile dá scaoilfí saor é. Ach mhol an Bord Parúil go bhfágfaí Shaw i bPríosún Chnoc an Arbhair agus go gceadófaí amach dhá lá sa bhliain é fad is a bhí feitheoir in éineacht leis.

Níor ghlac an tAire Dlí agus Cirt Frances Fitzgerald le moladh sin an Bhoird Pharúil, áfach, agus thug dlíodóirí Shaw a dúshlán san Ard-Chúirt.

I mí an Mhárta seo caite, dúirt an Breitheamh Mary Faherty gur tugadh gach deis do Shaw na nósanna imeachta a leanacht le cothromas a fháil. Dúirt sí ina dhiaidh sin féin nach raibh an chúis a bhí le diúltú an Aire iomlán sásúil.

Inné, tugadh síneadh ama do dhlíodóirí Shaw le hachomharc a dhéanamh ar chinneadh na hArd-Chúirte agus inniu dheimhnigh Uachtáran na Cúirte Achomhairc George Birmingham go bhfuil sé tugtha le fios acu go bhfuil siad chun tabhairt faoin achomharc.

Sasanaigh a bhí ar a dteitheadh ón dlí sa bhaile de bharr ionsaithe gnéis ar mhná óga ab ea John Shaw agus Geoffrey Evans nuair a tháinig siad go hÉirinn.

Geoffrey Evans

I 1976, d'fhuadaigh, d'éignigh agus chéas siad Elizabeth Plunkett as Baile Átha Cliath sular chaith siad a corp i bhfarraige ar chósta Chill Mhantáin.

Bhí an t-íospartach eile, Mary Duffy, ag fanacht le síob abaile óna cuid oibre i gCaisleán an Bharraigh i gCo Mhaigh Eo nuair a d’fhuadaigh Shaw agus Evans í.

Choinnigh siad í i gCoill Bhaile na hInse in aice leis an Chlochán i gConamara, áit ar héigníodh í agus ar ceanglaíodh de chrann í sular maraíodh í.

I Loch Eidhneach in aice le Sraith Salach timpeall 20 cileaméadar ó Choill Bhaile na hInse a fritheadh corp Mary Duffy.

Ina dhiaidh sin, chuaigh an bheirt fhear ag iarraidh peitril dá ngluaisteán den déanamh Ford Cortina Tigh Keane sa Mhám gar do Loch Eidhneach.

Tháinig amhras ar fhear an tí Joe Keane faoin mbeirt. Thug sé faoi deara go raibh an Cortina péinteáilte de láimh. Bhreac sé síos uimhir chlarúcháin an ghluaisteáin agus ghlaoigh sé ar na Gardaí. Gabhadh an bheirt i mBóthar na Trá go gairid ina dhiaidh sin.

Mhaígh John Shaw agus Geoffrey Evans níos deireanaí go raibh sé ar intinn acu bean amháin a mharú in aghaidh na seachtaine.

Gearradh príosúin saoil ar an bheirt sa Phríomh-Chúirt Choiriúil i 1978. Bhásaigh Geoffrey Evans in 2012.