Tá 27,000 coinne in ospidéil agus in ionaid leighis curtha ar ceal inniu mar gheall ar stailc 24 uair an chloig atá tosaithe ag 37,000 altra ar baill iad de Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann. 

Baineann an t-aighneas le cúrsaí pá agus le soláthar foirne.

Tá na haltraí ag cur picéid ar 240 ionad, a raibh 82 acu buailte de bharr na stailce a bhí acu Dé Céadaoin seo caite.

Dúirt Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil an stailc ag cur as do mór do sheirbhísí sláinte.

Tá na coinní ar fad do na clinicí lae chomh maith leis na coinní do na gnáthchlinicí curtha ar ceal agus tá na haonaid ina gcuirtear cóir ar dhaoine a ghortaítear dúnta.

Tá na haonaid timpistí agus éigeandála oscailte ach níl mórán altraí ag obair iontu.

Ag buaic-am tráchta ar maidin, bhí tiománaithe ag séideadh a mbonnán go hard lena dtacaíocht a léiriú do na haltraí a bhí ar an líne phicéid taobh amuigh d’Ospidéál na hOllscoile, Tamhlacht in iardheisceart Bhaile Átha Cliath.

"Táimse muiníneach go leanfaidh an pobal ar aghaidh ag tacú linn", a dúirt Claire Noonan, altra liachleachta san ospidéal. "Thacaigh siad linn i gcónaí mar go dtuigeann siad go rímhaith an obair chrua a dhéanann muid. Ní dóigh liom go dtréigfidh siad muid," a dúirt sí.

Altraí i mbun picéid ag Ospidéal Thamhlachta (Pic: echo.ie)

"Caithfidh an Rialtas na hardscileanna agus an oiliúint atá againn a aithint," a dúirt Sinéad Cleary, altra liachleachta eile.

"Chomh maith leis sin, bíonn muid i gcónaí ag gabháil leithscéil leis na hothair mar ní bhíonn riamh go leor foirne againn le cúram ceart a thabhairt dóibh. Caithfidh an Rialtas dul i ngleic leis sin," a duirt sí.

Ach tá an Rialtas imníoch faoi éilimh ar ardu pá ó oibrithe eile san earnáil phoiblí dá ngéillfí do na haltraí. dta ardú pá do na haltraí.

Tuigeann an tráchtaire eanamaíochta Conall Ó Móráin an pointe sin.

"Tacaíonn gach duine sa tír le haltraí. Níl aon cheist faoi sin. Déanann siad jab iontach. Ach tá sé seo ana-shimplí ar fad. Má tá tú chun níos mó airgid a thabhairt d’oibrithe poiblí, caithfidh tú níos mó cánach a íoc. An bhfuil an pobal sásta níos mó cánach a íoc?"