Tá fiosrúchán ar bun ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, féachaint an bhfuil sé in aghaidh an dlí ag comhlachtaí poiblí agus príobháideacha an síneadh fada a fhágáil amach as ainmneacha Gaeilge. 

Tá gearán á fhiosrú aige atá déanta ag fear Gaeltachta, Ciarán Ó Cofaigh.

Deir an Coimisinéir Teanga go léiríonn cás Uí Chofaigh go bhfuil sé thar am Acht na dTeangacha Oifigiúla a leasú.

Ní ghlacfadh Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh ná Banc na hÉireann le síntí fada in ainm Chiaráin Uí Chófaigh.

Chuir siad locht ar theicneolaíocht.

Tá a chás a throid i mbealach nuálach ag Ciarán.

Rinne sé gearán leis an Choimisinéir Cosanta Sonraí – ar an bhunús go bhfuil GDPR nó Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a shárú ag na comhlachtaí.

Tá feachtas darb ainm - ‘faigh do fada’ ar bun ag Ciarán chun daoine a spreagadh lena gcinntiú go litrítear a gcuid ainmneacha go cruinn.

Tá scéal na sínte fada á throid le fada ach uirlis trodaíochta nua – is ea an GDPR.