I gCúirt Choiriúil Chuarda na Gaillimhe, fuarthas fear 24 bliain d’aois ciontach i ndúnorgain John Kenny ina theach tábhairne in Uachtar Ard, Conamara, í mí Mheán Fómhair na bliana 2011. Múinteoir scoile i mBaile Átha an Rí ab ea John Kenny freisin.

Cuireadh Marian Óg Lingurar, arbh as an Rómáin ó dhúchas dó, siar faoi choinneáil agus gearrfar pianbhreith air ag tús mhí Bealtaine.

Bhí Marian Óg Lingurar ag obair mar dhoirseoir slándála ag teach tábhairne John Kenny. Ní raibh sé fostaithe ach ar feadh seachtaine sular bhásaigh an tabhairneoir. Bhí Marian Óg Lingurar sé bliana déag d’aois ag an am.

Ar 25 Meán Fómhair 2011, tháinig bean chéile agus iníon John Kenny air agus é ina luí ar urlár an leithris ina theach tábhairne ar phríomhshráid Uachtar Ard.

John Kenny

Bhí a chorp briste brúite agus a lámha ceangailte laistiar dá dhroim, a dúradh le linn na trialach. Léirigh scrúdú iarbháis a rinneadh ar an gcorp gur bascadh John Kenny go fíochmhar.

Fuarthas Marian Óg Lingurar, a bhfuil seoladh aige i Leacht Seoirse i mBaile Chláir na Gaillimhe, ciontach i ndúnorgain John Kenny agus treaspásáil agus gadaíocht ar intinn aige.

Dúirt an t-abhcóide sinsearach Patrick Gageby gur shocraigh Marian Óg Lingurar agus roinnt fear eile teach tábhairne John Kenny a robáil an oíche a maraíodh é agus gur sonraí ó theileafón póca Lingurar a dhaingnigh an cás don ionchúiseamh.

Gearradh téarma príosúin roimhe seo i dtaca leis an gcás ar bheirt eile bhí ag obair sa teach tábhairne. Sin iad Marian Lingurar an t-athair agus Florin Fitzpatrick.