Dhiúltaigh breitheamh Ard-Chúirte d'éileamh ó fhear a ciontaíodh i dtiomáint faoi thionchar an óil gur cheart go mbeadh rogha tugtha ag Garda dó ar i nGaeilge nó i mBéarla a bheadh toradh an tsampla anála curtha ar fáil dó.

Ghabh an Garda Marius Stones an fear - Gerard Maher - ar 25 Deireadh Fómhair 2015 agus é den bharúil go raibh sé ag tiomáint go contúirteach.

Dúirt an Breitheamh Donald Binchy cé go raibh sé de cheart ag duine toradh sampla anála a fháil i nGaeilge nó i mBéarla, nach raibh sé de dhualgas ar Gharda inseacht do dhuine go raibh an rogha sin ann. 

Dúirt sé nach raibh aon dualgas ar an nGarda iarraidh ar Gerard Maher cé acu teanga ar theastaigh uaidh an ráiteas don sampla anála a fháil inti.