EISIACH Tá sé ráite ag Foras na Gaeilge le Nuacht RTÉ/TG4 go mbíonn teagmháil leanúnach idir iad agus páirtithe leasmhara eile - na ceanneagraíochtaí atá siad a mhaoiniú ina measc.

Freagra ar an gcáineadh a rinneadh ar an bhForas ar an gclár 7Lá aréir atá sa mhéid seo. 

Ar an gclár aréir, cháin an gníomhaire Gaeilge Breandán Mac Cormaic an córas atá i bhfeidhm ag Foras na Gaeilge le hobair na gceanneagraíochtaí a mheas.

Bunaitheoir na heagraíochta Teacht Aniar é Breandán Mac Cormaic. Níl Teacht Aniar ar cheann de na heagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón bhForas. 

Mar a tuairiscíodh anseo inné, tá athbhreithniú á dhéanamh ag an bhForas faoi láthair ar obair na gceanneagraíochtaí. Deir siad go mbeidh an t-athbhreithniú sin réitithe "sa chéad leath de 2019."

Ar 7Lá, chuir Breandán Mac Cormaic i leith an Fhorais, áfach, nach bhfuil fiúntas, luach ná éifeacht obair na n-eagraíochtaí á meas mar is ceart. Dírithe ar ghnóthaí airgeadais na n-eagraíochtaí amháin atá an Foras, a mhaígh sé.  

Cháin Breandán Mac Cormaic an Foras chomh maith faoin laghad stocaireachta ar son na Gaeilge a bhíonn ar bun acu, dar leis. Dúirt sé gur chóir don Fhoras plean straitéiseach a chur i dtoll a chéile le luach agus tábhacht na teanga a chur ina luí ar pholaiteoirí, státseirbhísigh shinsearacha agus na meáin chumarsáide.

Sa ráiteas a thug siad dúinn inniu, dúirt an Foras go mbíonn cruinnithe rialta acu leis na heagraíochtaí atá faoina gcúram. Tagann siad le chéile i "bhfóram comhpháirtíochta" roinnt uaireanta sa bhliain, a dúradh. 

"Bíonn cruinnithe ag an bhFóram Comhpháirtíochta ceithre huaire sa bhliain ar a laghad, agus níos minice ná sin de réir mar a mheastar gá a bheith leis. Bíonn ceannasaithe na gceanneagraíochtaí ar an bhFóram Comhpháirtíochta mar aon le cathaoirleach an Fhóraim Forbartha Teanga agus dhá ionadaí ó Fhoras na Gaeilge. Tá ... an Fóram Forbartha Teanga ionadaíoch ar shainghrúpaí áitiúla teanga atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge ag leibhéal an phobail." 

Chomh maith leis an dá fhóram sin, dúirt an Foras go mbíonn cruinnithe monatóireachta rialta acu leis na ceanneagraíochtaí.

Dúirt an Foras freisin go mbíonn cruinnithe rialta ag an bhForas leis an Aire Stáit Gaeltachta Seán Kyne agus le hoifigigh agus Airí sinsearacha eile thuaidh agus theas. Eagraíocht trasteorann é Foras na Gaeilge a bunaíodh faoi Chomhaontú Aoine an Chéasta.